Handelsbetingelser

______________________________________________________________________________

Scharling Woodwork ApS
Gunderødvej 10B
2080 Kokkedal
Tlf: 60191810
e-mail: info@scharlingwood.dk
www.scharlingwood.dk
CVR: 33862601
Bank – Nordea: Reg.nr.: 2252. Kontonr.: 0743655893.

________________________________________________________________________________

Betaling

Alle priser hos Scharling Woodwork er angivet i DKK og er inklusiv 25% moms.

For specialfremstillede varer betales depositum på 30% af købsbeløbet til Scharling Woodworks konto i Nordea. Scharling Woodwork påbegynder arbejdet og produktionen af snedkerløsningerne, når beløbet er registreret på Scharling Woodworks konto. Der går normalt 1-2 bankdage, før Scharling Woodwork kan se pengene, hvis der overføres fra en anden bank end Nordea.
Det er vigtigt, at fakturanummer anføres i “Tekst til modtager” ved overførslen. Scharling Woodworks kontonummer fremgår på udstedte faktura samt i information ovenfor på denne side.
Betalingsbetingelser for snedkerløsninger hos Scharling Woodwork lyder:
Snedkerløsningen betales over 3 rater.
30% af det fulde beløb betales som depositum ved indgåelse af aftale.
65% af det fulde beløb betales ved leverede og monterede køkkenelementer.
Resterende 5% betales efter gennemgang af færdigleveret køkken.

Kunde modtager faktura fra Scharling Woodwork på de tre rater af betalingen.

 

Online betaling

Scharling Woodwork ApS modtager online betalinger med Visa/Dankort, Visa, Mastercard.

Betaling vil først blive trukket på din konto, når den fysiske vare afsendes eller det virtuelle produkt er oprettet med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Reservation af beløb

Ved anvendelse af betalingskort, debit såvel som kredit, sker en reservation af det beløb der handles for. Dette beløb er reserveret indtil webshoppen, har behandlet og afsendt din ordre. Når ordren er afsendt, hæves pengene på kontoen. Reservationstiden afhænger af produktet/ydelsen.

Autorisering på debitkort

Ved debit kort, vil du kunne se at pengene er reserveret på din konto og at dit rådighedsbeløb vil her stå som værende mindre.Annullerer du eller webshoppen efterfølgende din ordre, så kan webshoppen ikke hæve pengene, men reservationen vil fortsat gælde i en periode. Bemærk at kun din bank (eller kortudsteder) vil kunne ophæve reservationen.

Autorisering på kreditkort

Pengene vil først hæves fra din konto og fremgå af dit overblik når webshoppen behandler og hæver betalingen for din ordre

Alle beløb på hjemmesiden er inklusiv moms.
Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning:
Denmark – Kroner (DKK)

Scharling Woodwork ApS benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol hvilket betyder din data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende.

Scharling Woodwork ApS’s egen hjemmeside bruger ligeledes kryptering med SSL protokol.

Levering

Leveringtiden afhænger af varetype og omfang:
For bestillingsvarer, som er specialfremstillet efter særlige specifikationer og/eller som har fået et personligt præg, fastsættes og aftales leveringstiden mellem kunde og Scharling Woodwork ud fra projektets omfang. For samtlige oplyste leveringstider tages forbehold for ferie- og helligdage.

Garanti hos Scharling Woodwork ApS (reklamationsret)

Scharling Woodwork ApS yder reklamationsret i henhold til gældende lovgivning.
Vi garanterer holdbarhed og slidstyrke når det gælder dit nye køkken, bad og garderobe.
Hertil tilbyder vi følgende garanti på vores produkter:

  • 5 års garanti på elementer, lågefronter, skuffefronter og skuffer.
  • Livsvarig garanti på bevægelige dele som skuffeskinner og beslag
  • 2 års garanti på bordplader i træ, stål og sten
  • 2 års garanti på hvidevarer købt gennem Scharling Woodwork

Mangler ved den leverede snedkerløsning

For nedenstående gælder ”varen” for både snedkerløsning af Scharling Woodwork samt hvidevarer, bordplader og anden hardware i forbindelse med snedkerløsningen.

Det påhviler dig i forbindelse med leveringen at foretage en grundig undersøgelse af produktet, herunder at varen stemmer overens med det aftalte. Vi anbefaler, at du straks giver os besked om en eventuel mangel (i form af billeddokumentation), ligesom vi på det kraftigste opfordrer til, at du ikke monterer varen/tager varen i brug, før en eventuel reklamation er færdigbehandlet.

Du skal altid reklamere inden for ”rimelig” tid, så vi kan arbejde med den eventuelle reklamation retmæssigt.
Det er naturligvis et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af varen eller anden skadeforvoldende adfærd.
Scharling Woodwork dækker ingen form for udgifter forbundet med montering eller afmontering af defekte varer. Hvis du tilkalder en VVS-installatør eller anden form for fagfolk til at hjælpe dig, er det for egen regning hele vejen igennem, medmindre andet aftales med Scharling Woodwork.

Træ er et naturmateriale – og der kan forekomme farve/nuance-forskel i vores møbler.
Der kan efter montering og installering forekomme revner og vindridser i træet alt efter hvordan træet akklimatiseres i det nye miljø i forhold til luftfugtighed og temperatur. Vi arbejder kun med møbeltørt træ (8-9% fugtighed). Men da træ er et hygroskopisk materiale, arbejder det i ca. 200 år efter fældning, før det ikke arbejder længere. Da vi arbejder med brede planker i vores køkkener og borde, kan vi ikke styre, hvordan træet vil udvikle sig under nye forhold og påvirkninger. For at minimere chancen for evt. revner og vindridser – følg da vores forslag til behandling og vedligeholdelse af møblet, som afgives ved levering.

Fortrydelsesret

Der gives ikke fortrydelsesret på varer købt i vores webshop da varen er af sådan art, at der i henhold til dansk lovgivning ikke kan eller bør ydes returret.

Læs mere på forbrugerombudsmandens hjemmeside.

Ansvar

Scharling Woodwork ikke ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab, som en eventuel mangel eller forsinkelse måtte forårsage, herunder men ikke begrænset til udgifter forbundet med montering og afmontering af defekte varer, driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, mv. Købelovens § 82, stk. 2, er dermed fraveget.
For produktansvar er Scharling Woodwork alene ansvarlig i henhold til de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale. Scharling Woodwork fraskriver sig ansvar for produktskader på ethvert andet grundlag, som følge af brug af vare købt hos Scharling Woodwork. Du er forpligtet til uden udgrundet ophold skriftligt at meddele Scharling Woodwork, såfremt du bliver bekendt med, at der er indtrådt en skade, eller at der er fare for, at en skade vil indtræde.

Scharling Woodwork regner selvfølgelig med, at du behandler dine nyanskaffelser korrekt og med omtanke. Skulle det modsatte beklageligvis ske, får det konsekvenser for garantien. Garantien dækker ikke, hvis tingene har været opbevaret, monteret eller anvendt forkert. Eller hvis du har brugt en forkert rengøringsmetode (den rigtige vedligeholdelsesvejledning modtager du i forbindelse med levering). I tilfælde af ude fra kommende skader og følgeskader gælder garantien heller ikke.

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse via kontaktinformationerne, som findes øverst i dokumentet.
Hvis det mod forventning ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til forbrugerklagenævnet (www.forbrug.dk), såfremt betingelserne herfor er opfyldt. En af betingelserne er, at du skal have rettet henvendelse til Scharling Woodwork, inden du går videre med din klage til nævnet.

Forbrugerbeskyttelse

Læs mere om din beskyttelse som forbruger når du køber via en PensoPay betalingsløsning:
https://pensopay.com/mere/forbrugerbeskyttelse/

Kunde- & Privatlivspolitik

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

For at du kan indgå aftale med Scharling Woodwork ApS, har vi brug for følgende oplysninger:
. Navn
. Adresse
. Telefonnummer
. E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Scharling Woodwork ApS og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for Scharling Woodwork ApS har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige i Scharling Woodwork ApS er: Mads Herschend

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos Scharling Woodwork ApS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til info@scharlingwood.dk.

Cookies
På https://scharlingwood.dk anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, se vejledningen på Webshop Cookies og Privatlivspolitik.

Log-statistik
Vi bruger en log-statistik på https://scharlingwood.dk, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere Scharling Woodwork ApS’s hjemmeside.